วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สวดมนต์เป็นเพลง บรรเลงธรรมะ - สวดมนต์แบบไม่น่าเบื่อ


สวดมนต์เป็นเพลง บรรเลงธรรมะ - สวดมนต์แบบไม่น่าเบื่อ
ต่อไปนี้การสวดมนต์จะไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อต่อไปอีกแล้ว สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะมีใจรักฝักใฝ่ในธรรมะสักเท่าไหร่ ไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิ ไม่ชอบนั่งสวดมนต์ ตอนนี้มีหนทางที่จะนำท่านเข้าสู่ทางธรรมได้แล้ว

เพลงสวดมนต์คือหนทางหนึ่งที่จะทำให้การสวดมนต์ไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ตรงกันข้ามการได้ฟังเพลงเพราะๆที่มีเนื้อหาเป็นบทสวดมนต์ต่างๆกลับทำให้ผู้ที่กำลังปฏิบัติได้รับความเพลิดเพลิน จิตใจผ่องใส เป็นการสร้างความสุขและเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ดีในครอบครัว
ผมได้คัดเอาชื่อบทสวดมนต์ต่างๆมาให้ได้ทดลองฟัง พร้อมกับทำลิ้งค์มาให้ลองคลิกดู ถ้าติดใจก็เข้าไปเลือกฟังเลือกโหลดได้เลยที่ palungjit.com(พลังจิต)
ถ้าจะฟังให้คลิกแล้วเลือกเปิด(open) ถ้าจะบันทึกเก็บเอาใว้ให้คลิกแล้วเลือกบันทึก(save)

รายชื่อเพลงบทสวดมนต์ (จะมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเรื่อยๆ)
ฟัง บทแผ่เมตตา.mp3 (281.0 KB, 3262 views)
ฟัง บทสวดไตรสรณคมณ์.mp3 (530.3 KB, 2225 views)
ฟัง พระคาถาชินบัญชร..ชำระใจ.mp3 (4.48 MB, 3227 views)
ฟัง พระคาถาพาหุง.mp3 (2.28 MB, 3765 views)
ฟัง อัปปมัญญาภาวนา(บาลี).mp3 (1.04 MB, 2902 views)
ฟัง บทสวดมนต์สร้างเสริมบารมี 5 พระคาถา (ประกอบเพลง)
ฟัง 001บทพระรัตนตรัย.mp3 (17.75 MB, 10123 views)
ฟัง 002สัมปันโน.mp3 (26.44 MB, 6513 views)
ฟัง บทสรรเสริญพระแม่กวงอิม(กวนอิมผู่สักไจซินจง)
janepat2549
ฟัง สวดพุทธังสรนัง.wma (438.3 KB, 5356 views)

ฟัง 01 - เพลงชินบัญชร.mp3 (3.89 MB, 6675 views)
ฟัง 02 - เพลงชินบัญชรแปล.mp3 (3.95 MB, 3576 views)
ฟัง 01 - ทำนองสรภัญญะ 1.mp3 (500.0 KB, 3780 views)
ฟัง 02 - ทำนองสรภัญญะ 2.mp3 (302.0 KB, 2286 views)
ฟัง 03 - ทำนองสรภัญญะ 3.mp3 (360.0 KB, 2159 views)

ฟัง 01นะโมตัสสะ.mp3 (922.0 KB, 2998 views)
ฟัง 02นะโมพาหุงมหากา.mp3 (3.47 MB, 5222 views)
ฟัง 03แผ่เมตตา.mp3 (774.0 KB, 3058 views)
ฟัง 04พระพิชิตมาร.mp3 (3.20 MB, 2464 views)

ฟัง Track01 กราบพระห้าครั้ง.mp3 (2.50 MB, 1291 views)
ฟัง Track02 คำนมัสการรอยพระพุทธบาท (๑).mp3 (3.95 MB, 229 views)
ฟัง Track03 คำนมัสการรอยพระพุทธบาท (๒).mp3 (4.60 MB, 154 views)
ฟัง Track04 นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ (๑).mp3 (3.89 MB, 235 views)
ฟัง Track05 นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ (๒).mp3 (3.99 MB, 162 views)
ฟัง Track06 คำกลอนนมัสการพระพุทธบาท.mp3 (3.52 MB, 110 views)
ฟัง Track07 นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ (๑).mp3 (4.32 MB, 148 views)
ฟัง Track08 นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ (๒).mp3 (3.59 MB, 111 views)
ฟัง Track09 นมัสการรอยพระพุทธบาท.mp3 (2.95 MB, 117 views)
ฟัง Track10 กราบพระห้าครั้ง.mp3 (4.44 MB, 402 views)

มงคลสูตร เสียงอินเดีย
ฟัง 6012.mp3 (2.84 MB, 1575 views )

สวดมนต์แปล ประกอบดนตรี พูลศรี เจริญพงษ์
ฟัง บทสวด.mp3 (9.19 MB, 31688 views)

บทสวดชินบัญชร และทำนองสรภัญญะ
ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง Track01.mp3 (727.0 KB, 2570 views)
ฟัง Track02.mp3 (727.0 KB, 1468 views)
ฟัง 01 - เพลงชินบัญชร.mp3 (3.89 MB, 28532 views)
ฟัง 02 - เพลงชินบัญชรแปล.mp3 (3.95 MB, 1672 views)
ฟัง 01 - ทำนองสรภัญญะ 1.mp3 (500.0 KB, 2395 views)
ฟัง 02 - ทำนองสรภัญญะ 2.mp3 (302.0 KB, 1332 views)
ฟัง 03 - ทำนองสรภัญญะ 3.mp3 (360.0 KB, 1170 views)
ฟัง 01 - บทสวดบูชาพระเขี้ยวแก้ว.mp3 (7.38 MB, 888 views)
ฟัง 01-กวนอิม ปู้เหมินปิง.mp3 (3.31 MB, 1105 views)

ฟัง 3Kovit เพลงองค์ใดพระสัมพุทธ.mp3 (270.0 KB, 2829 views)

พุทธชัยมงคลคาถา พาหุง (อินเดีย)
ฟัง 10677.mp3 (5.82 MB, 2200 views)

บทบูชาพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
ฟัง บทบูชาพระรัตนตรัย.wma (697.3 KB, 2381 views)
ฟัง บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า.wma (891.5 KB, 5183 views)

คาถาชินบัญชร ทิเบต
ฟัง 11781.mp3 (5.33 MB, 1554 views)

มงคลสูตร บาลี-ไทย
ฟัง 6612.mp3 (11.82 MB, 552 views)

คิริมานนทสูตร
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ฟัง คิริมานนทสูตรa_.zip (10.08 MB, 4007 views)
ฟัง คิริมานนทสูตรb_.zip (10.12 MB, 1795 views)

บทสวดเจริญอัปปมัญญา
ฟัง Illimitable.mp3 (1.56 MB, 2909 views)

สวดสรรเสริญพระรัตนตรัยประกอบดนตรี
ฟัง สวดสรรเสริญพระรัตนตรัย.mp3 (1.01 MB, 4299 views)

ขอบคุณ คุณอภิชัย
สวดมนต์เป็นเพลง บรรเลงธรรมะ - สวดมนต์แบบไม่น่าเบื่อ

เรื่องที่น่าสนใจ